Jaké jsou další typy tepelných čerpadel?

Méně používané jsou země / voda a voda / voda. Hlavní příčinou je to, že se nehodí do každého typu objektu a musí byt například blízkosti vodního toku či rybníku nebo je třeba zasahovat do země a je třeba na to myslet již před samotnou stavbou.

Tepelné čerpadlo země voda

Co se týče tepelného čerpadla země voda, to lze rozdělit na tepelná čerpadla země voda plocha a země voda vrt. Nejdříve se zaměřme na první zmíněné tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z plochy zahrady. Opět se jedná o skvělou alternativu především pro rodinné domy, které mají k dispozici zahradu.

K předním výhodám tepelného čerpadlo země voda – plocha patří především o třicet procent nižší spotřeba elektřiny a dlouhá životnost. Tento typ čerpadla je navíc bezhlučný a také bezúdržbový.

A co se týče druhého typu tepelného čerpadla země voda čili tepelného čerpadla země voda – vrt, v tomto případě tepelné čerpadlo odebírá teplo z hloubky pod povrchem země. Do vrtů se zapouští plastové sondy plné nemrznoucí směsi, která následovně přenáší teplo mezi zemí a čerpadlem.

K hlavním výhodám tohoto typu tepelného čerpadla patří především stabilní výkon a mimo jiné o vysoký topný faktor, také nízká spotřeba elektřiny a kromě jiného také dlouhá životnost a možnost využít vrt i pro chlazení interiérů.

Tepelné čerpadlo voda voda

Setkat se také můžete s tepelným čerpadlem voda voda. Tento typ tepelného čerpadla odebírá teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda je čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla, poté se po ochlazení vrací zpět do země. Velmi často se tento typ tepelného čerpadla využívá v průmyslu, kde se alespoň využije odpadní teplo.

Tepelné čerpadlo voda voda dosahuje vůbec nejvyšších topných faktorů z dostupných tepelných čerpadel. Přesto jsou jeho pořizovací náklady poměrně nízké v porovnání s jinými tepelnými čerpadly, která obsahují vrty. Další výhodou jsou menší nároky na prostor se systémem s vrty.

Tepelné čerpadlo a nejznámější značky

Pokud prahnete po kvalitě, vyplatí se vsadit na značková tepelná čerpadla. K favoritům mezi tepelnými čerpadly patří především tepelná čerpadla Viessmann, která efektivně využívají teplo z okolí. Na trhu jsou oblíbená i tepelná čerpadla LG nebo tepelná čerpadla Samsung, která jsou skvělá jak pro vytápění, tak pro ochlazování vody.

K dalším oblíbeným značkám tepelných čerpadel patří:

  • Tepelné čerpadlo Toshiba
  • Tepelné čerpadlo Acond
  • Tepelné čerpadlo Daikin

Na tepelné čerpadlo se vztahuje dotace

Jak již bylo zmíněno, tepelné čerpadlo je jedním ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost rodinného domu. A díky tomu je možné získat na tepelné čerpadlo dotaci, která se může dotknout i sto tisíc korun. Dotace na tepelné čerpadlo je udělována z dotačního programu Nová zelená úsporám. Se zajištěním dotací pomůže firma Orfina Consulting a.s.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Chcete či potřebujete snížit energetickou náročnost vaší domácnosti? Jedním z mnoha řešení je pořízení tepelného čerpadla. Pakliže mluvíme o tepelném čerpadle, hovoříme o stroji, který dokáže čerpat teplo z jednoho místa a přenášet ho na jiné díky vynaložení vnější práce. V praxi to tedy vypadá tak, že se teplo vezme z chladnějšího místa, jako je země nebo vzduch, na teplejší místo.

Princip fungování tepelného čerpadla byl sice nastíněn, ovšem ne dostatečně. Principem fungování tepelného čerpadla je tedy odnímání tepla z okolí objektu, který je vytápěn, převedení tepla na vyšší teplotní hladinu a následné vytápění místa jiného. K převodu tepla dochází díky stlačování par chladiva v kompresoru. Při této činnosti dochází k jeho zahřátí. Díky jednoduchému principu lze tedy získat teplo do svého domova zcela zadarmo ze svého okolí. Tímto okolí se myslí například zmiňovaná země, vzduch nebo také například voda.

Ve většina případů platí, že se teplo získává z vyšších teplotních hodnot, jelikož získávání tepla je v tomto případě efektivnější. Neznamená to však, že tepelné čerpadlo neumí získat teplo i z chladnějšího vzduchu. Tepelné čerpadlo umí získat teplo i ze vzduchu o teplotě -20 stupňů Celsia. Je to jen méně efektivní, přesto se jedná o výhodný způsob, jak vytápět místnosti v domácnosti.

Je však třeba konstatovat, že tepelné čerpadlo nemusí sloužit jen pro vytápění domácností. Jeho další vlastností je ohřev teplé vody.

Tepelné čerpadlo a jeho druhy

V současné době se setkáte hned s několika druhy tepelných čerpadel. Jednotlivé druhy se liší tím, odkud čerpají, respektive odkud získávají teplo. Těmito druhy jsou:

  • Tepelné čerpadlo vzduch voda
  • Tepelné čerpadlo vzduch vzduch
  • Tepelné čerpadlo země voda
  • Tepelné čerpadlo voda voda
  • Tepelné čerpadlo vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Prvním zmíněným druhem tepelného čerpadla je tepelné čerpadlo vzduch voda. Jedná se o tepelné čerpadlo, které odebírá energii z venkovního vzduchu. Získané teplo se pak využívá nejčastěji pro ohřev teplé vody. Tento typ čerpadel se jeví jako nejlepší varianta pro rodinné domy, které mají k dispozici pozemek čili nějakou zahradu, kam se může tepelné čerpadlo umístit.

Výhodami tepelného čerpadla vzduch voda je především poměrně rychlá instalace, nízké investiční náklady a možnost využít tepelné čerpadlo v letním období pro chlazení. Zároveň se s tímto typem čerpadel pojí také nízké provozní náklady a to, že se jedná o prakticky bezúdržbové vytápění.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Dalším typem tepelného čerpadla je tepelné čerpadlo vzduch vzduch. V tomto případě tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a následovně dochází k ohřevu vzduchu uvnitř budovy, v domácnosti. V tomto případě systém ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez topného systému.