Jak tepelné čerpadlo funguje?

Chcete či potřebujete snížit energetickou náročnost vaší domácnosti? Jedním z mnoha řešení je pořízení tepelného čerpadla. Pakliže mluvíme o tepelném čerpadle, hovoříme o stroji, který dokáže čerpat teplo z jednoho místa a přenášet ho na jiné díky vynaložení vnější práce. V praxi to tedy vypadá tak, že se teplo vezme z chladnějšího místa, jako je země nebo vzduch, na teplejší místo.

Princip fungování tepelného čerpadla byl sice nastíněn, ovšem ne dostatečně. Principem fungování tepelného čerpadla je tedy odnímání tepla z okolí objektu, který je vytápěn, převedení tepla na vyšší teplotní hladinu a následné vytápění místa jiného. K převodu tepla dochází díky stlačování par chladiva v kompresoru. Při této činnosti dochází k jeho zahřátí. Díky jednoduchému principu lze tedy získat teplo do svého domova zcela zadarmo ze svého okolí. Tímto okolí se myslí například zmiňovaná země, vzduch nebo také například voda.

Ve většina případů platí, že se teplo získává z vyšších teplotních hodnot, jelikož získávání tepla je v tomto případě efektivnější. Neznamená to však, že tepelné čerpadlo neumí získat teplo i z chladnějšího vzduchu. Tepelné čerpadlo umí získat teplo i ze vzduchu o teplotě -20 stupňů Celsia. Je to jen méně efektivní, přesto se jedná o výhodný způsob, jak vytápět místnosti v domácnosti.

Je však třeba konstatovat, že tepelné čerpadlo nemusí sloužit jen pro vytápění domácností. Jeho další vlastností je ohřev teplé vody.

Tepelné čerpadlo a jeho druhy

V současné době se setkáte hned s několika druhy tepelných čerpadel. Jednotlivé druhy se liší tím, odkud čerpají, respektive odkud získávají teplo. Těmito druhy jsou:

  • Tepelné čerpadlo vzduch voda
  • Tepelné čerpadlo vzduch vzduch
  • Tepelné čerpadlo země voda
  • Tepelné čerpadlo voda voda
  • Tepelné čerpadlo vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Prvním zmíněným druhem tepelného čerpadla je tepelné čerpadlo vzduch voda. Jedná se o tepelné čerpadlo, které odebírá energii z venkovního vzduchu. Získané teplo se pak využívá nejčastěji pro ohřev teplé vody. Tento typ čerpadel se jeví jako nejlepší varianta pro rodinné domy, které mají k dispozici pozemek čili nějakou zahradu, kam se může tepelné čerpadlo umístit.

Výhodami tepelného čerpadla vzduch voda je především poměrně rychlá instalace, nízké investiční náklady a možnost využít tepelné čerpadlo v letním období pro chlazení. Zároveň se s tímto typem čerpadel pojí také nízké provozní náklady a to, že se jedná o prakticky bezúdržbové vytápění.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Dalším typem tepelného čerpadla je tepelné čerpadlo vzduch vzduch. V tomto případě tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a následovně dochází k ohřevu vzduchu uvnitř budovy, v domácnosti. V tomto případě systém ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez topného systému.

You must be logged in to post a comment